Sơn Lót Nippon WeatherGard Sealer

  • Chống kiềm hoá vượt trội với sự gia tăng hơn 40% lượng nhưa Acrylic chống Kiềm
  • Ngăn chặn hữu hiệu sự phai màu của lớp sơn phủ do hiện tượng muối hoá gây ra
  • Độ bám dính rất tốt trên các bề mặt nói trên
  • Khả năng chống rêu và nấm cao.
  • Dễ thi công