Sơn Nội Thất Nippon Matex Super White

  • Màu sơn trắng sáng rạng rỡ.
  • Màng sơn phẳng mượt tuyệt vời.
  • Độ bao phủ & che phủ cao.
  • Chống rêu mốc.
  • Dễ sử dụng
  • Ít sơn bị văng bắn trong khi thi công.