Sơn Nội Thất Nippon Odour-Less Spot-Less

  • Tính năng dễ chùi rửa vết bẩn tuyệt vời
  • Màng sơn có khả năng ngăn chặn sự thấm nước từ bên ngoài
  • Mùi rất nhẹ trong khi thi công sơn và trong quá trình sơn khô
  • Đặc tính chống nấm mốc
  • Rất bền màu
  • Dễ thi công và sơn ít bị văng bắn hơn trong lúc thi công
  • Dễ dặm vá
  • Độ che phủ và bao phủ cao
  • Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi rất thấp (nhỏ hơn 10g/L VOC,  đáp ứng yêu cầu an