SƠN BHP SEALER

– Thẩm thấu sâu tạo độ bám dính tuyệt vời với bề mặt.
– Ngăn chặn kiềm hóa (loang màu), muối hóa, chống thấm.
– Tạo lớp trung gia liên kết bền vững giữa bề mặt và lớp phủ.
– Bảo vệ màu sắc lớp phủ bền lâu.
–  Không chứa chì, thủy ngân và APEO.