Sơn Lót Chống Kiềm Nội Ngoại Thất Jotun Essence Primer

  • Độ bám dính tốt
  • Kháng kiềm
  • Dễ thi công