Sơn Ngoại Thất Nippon Supergard

  • Chịu thời tiết tốt
  • Khả năng chống kiềm và chống muối hoá tuyệt vời
  • Chống rêu, mốc
  • Độ che phủ cao, dễ sử dụng
  • Có thể chùi rửa bằng nước và/hoặc chất tẩy nhẹ
  • Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi rất thấp (VOCs) v khơng chứa cc kim loại nặng
  • Không chứa APEO và là sản phẩm thân thiện môi trường