Sơn Nội Thất Nippon Matex

  • Dễ sử dụng
  • Độ bao phủ & che phủ cao
  • Chống rêu, mốc
  • Là loại sơn được đánh giá cao